Deň Zeme 2021 – sobota 10.apríla

Tohtoročný sviatok Dňa Zeme je iný ako po minulé roky. Spoločné stretnutia ľudí, ktorým nie je ľahostajné  životné prostredie, žiaľ nie je možné. To však nebráni tomu, aby sa ľudia  nezapojili do aktivít, ktoré s týmto dňom súvisia, individuálne.

Pozývame preto všetkých, ktorým záleží na peknom prostredí v našej obci a jej okolí, aby sa ho v sobotu 10. apríla 2021 pokúsili trochu zlepšiť. Pred obecným úradom budú ráno o 9:00 hod. pripravené vrecia a rukavice, do ktorých môžete na prechádzke vyzbierať odpad. Môžete sa ale zapojiť do upratovania aj v okolí Vášho domu, na cintoríne alebo pred Jednotou. Naplnené vrecia je možné priniesť do zberného dvora, ak sú ťažké, nahláste ich a príde po ne obecný traktor.

Ďakujeme Vám!