Registrácia na testovanie COVID-19 dňa 1.mája (sobota)

  • Testovanie na Covid-19 pre občanov sa uskutoční v sobotu 1. mája 2021 od 7:30 hod. do 11:30 hod.
  • Každý, kto sa chce testovania zúčastniť, musí sa zaregistrovať a rezervovať si presne určený čas na odber. O úspešnej registrácii bude informovaný  e-mailom aj SMS správou.
  • Používajte prosím pri rezervácii vo Vašich menách a priezviskách aj diakritiku (mäkčene, dĺžne) aby mohli byť správne elektronicky spracované
  • V prípade, že občan nemá k dispozícii internet, zaregistruje ho v úradných hodinách telefonicky pracovníčka obce(0346511024)
  • Poradie testovaných osôb bude určené rezervovaným časom
  • Ak sa nebudete môcť na rezervovaný termín dostaviť, je potrebné ho zrušiť, aby ste zbytočne neblokovali termín iným!!!

Rezervovať si termín na testovanie Covid-19 dňa 1.5.2021