Výsledky testovania COVID-19 dňa 3.apríla

Celkový počet otestovaných: 248
Počet pozitívnych: 3 (občania s trvalým pobytom v obci Rohov)