Exkurzia do veterného parku v Rakúsku

Spoločnosť, ktorá má záujem vybudovať v katastri našej obce veterný park, chce obyvateľom poskytnúť možnosť pozrieť si funkčné “vrtule” (veterné turbíny) na vlastné oči. Každý tak bude môcť lepšie posúdiť ich možný vplyv na okolité prostredie (napr. úroveň hluku, ktorý produkujú).

Spoločnosť preto zorganizuje pre občanov našej obce bezplatnú prehliadku veterného parku na území Rakúska. Uskutoční sa počas víkendových dní ihneď, ako to umožní epidemiologická situácia a platné pravidlá. Žiadame preto všetkých, ktorí by sa tejto prehliadky chceli zúčastniť, aby sa nahlásili (osobne, telefonicky, emailom…) do piatku 14. mája na obecnom úrade.

Presný termín exkurzie bude potom v dostatočnom predstihu oznámený!