Zmena vývozu komunálneho odpadu na 29.mája 2021

Technické služby mesta Senica oznamujú, že vývoz komunálneho odpadu sa namiesto pondelka 31.mája uskutoční už v sobotu 29. mája od 6:00 hod.