Dotazník ku tvorbe PHSR

Prosíme občanov, aby vyplnili dotazník, ktorý je potrebný na vypracovanie nového plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na nasledujúce obdobie:

Vyplniť dotazník