Prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.6.2021

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 24.06.2021 (štvrtok) v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

ROHOV č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 108, 116/2, 974

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.   Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.