Prerušenie distribúcie elektriny dňa 10.6.2021

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 10.06.2021 (štvrtok) bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

  v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod.:

ROHOV č. 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/OP, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/OP, 52/VE,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66/PRI, 68, 68/1, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 110 

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.   Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.