Návrhy na zmeny autobusových cestovných poriadkov

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 2.9.2021 do 20.9.2021 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky občanov na úpravu súčasne platných cestovných pooriadkov. Pripomienky je potrebné oznámiť písomne, e-mailom alebo telefonicky na obecný úrad, ktorý ich spracuje,  zašle príslušnému prepravcovi aj odboru dopravnej politiky VUC.