Prerušenie dodávky elektrickej energie 31.8.2021

Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že v termíne 31.8.2021 (utorok) od 6:00 hdo. do 18:00 hod. bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesta dodávky:

1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,  52/VE,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,66/PRI,68,68/1,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,86,87, 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100,101,103,104,106,108,110,116/2,974

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.