Prerušenie dodávky elektrickej energie 6.9.2021

Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že v termíne 6.9.2021 (pondelok) od 6:00 hod. do 18:00 hod. bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesta dodávky:

1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,77,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, 101,103,104,106,108, 116/2,974