Prerušenie dodávky elektrickej energie 17.9.2021

Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že v termíne 17.9.2021 (piatok) od 21:00 hod. do 05:00 hod. bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesta dodávky:

24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,52/VE,53,54,55,56,57,58,59,60,
61,62,63,64,65,66,66/PRI,68,68/1,69,70,71,72,73,74,76,110