Zasaď svoju rodovú lipu a staraj sa o ňu…

Zasaď svoju rodovú lipu a staraj sa o ňu…

Obec Rohov v spolupráci s farským úradom sa vyhlásujú výzvu “Zasaď svoju rodovú lipu a staraj sa o ňu…” . Jej cieľom je zabezpečiť výsadbu 16 líp, ktoré budú tvoriť alej vedľa novovybudovanej prístupovej cesty, spájajúcej miestnu komunikáciu a kaplnku. Jednotlivé rodiny alebo aj niekoľko rodín spolu, môžu prispieť na zakúpenie jednej lipy, ktorú potom s pomocou obce zasadia a budú sa o ňu starať. Lipa bude označená kovovým štítkom, na ktorom bude vyznačený dátum výsadby a mená tých, ktorí ju zakúpili a zasadili.

Cena jednej lipy s výškou 3 až 3,5 m, obvodom kmeňa 10 -12 cm a koreňovým balom je 100€. Zvyšný materiál potrebný na výsadbu (drevené koly, hnojivo, pletivo) zabezpečí obec.

Každý, kto má záujem zasadiť svoju lipu, nech sa prihlási do konca septembra na Obecnom úrade v Rohove a to buď osobne, telefonicky 0346511024 (OU), 0919041098 (starosta) alebo emailom na rohov@rohov.sk.