Dotácia z TTSK pre našu obec

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) poskytol našej obci dotáciu vo výške 700€ v rámci svojho programu “Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy”. Dotácia bola použitá na realizáciu projektu: “Dobudovanie športovej infraštruktúry na multifunkčnom ihrisku”, v rámci ktorého obec zakúpila a osadila na multifunkčnom ihrisku streetballový basketbalový kôš. Občania obce tak môžu do zoznamu svojich športových aktivít zaradiť i basketbal.