Pomoc Ukrajine

Pre Ukrajincov bol vytvorený oficiálny web s informáciami: ua.gov.sk Na tejto stránke je možné nahlásit individuálnu pomoc (ubytovanie, material, tlmočenie, atď.) Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnutra SR pre to určené:
tel. č: 02/4859 3312
e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk.