Materiál pre vojnových utečencov

Prosíme všetkých obyvateľov, ktorí by mohli zapožičať pre vojnových utečencov rozkladacie postele, matrace, lehátka a prikrývky, aby túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade (osobne, telefonicky alebo emailom), spolu s informáciou o počte kusov uvedeného materiálu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sú ochotní pomocť ľuďom v ťažkej životnej situácii!