Percento vytriedenosti odpadu

V roku 2021 dosiahlo percento vytriedeného odpadu v našej obci 49,04%. Oproti roku 2020 je to podstatné zlepšenie. Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa dôsledným dodržiavaním pravidiel triedenia o toto zlepšenie zaslúžili!