Pomoc pre Ukrajinu

Obce koordinujú poskytnutie pomoci pre Ukrajinu so ZMOSom a ďalšími inštitúciami. V súčasnosti sa neorganizujú žiadne materiálne zbierky. V prípade potreby budú občania informovaní o druhu zbieraného tovaru a termíne zbierky.

ZMOS zriadil transparentný účet, na ktorý je možné finančne prispieť: SK25 0900 0000 0051 8801 0894

Obce zisťujú možnosti ubytovania na svojom území. Obyvatelia môžu nahlásiť ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny priamo na tel. čísle 02/48593312 alebo na e-maile: pomocpreukrajinu@minv.sk.

Zároveň žiadame občanov, alebo firmy, ktoré môžu a chcú poskytnúť ubytovanie utečencom bezplatne, alebo za úhradu, aby to nahlásili na obecný úrad.