Deň Zeme – zmena termínu!

V dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok sa Deň Zeme, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť zajtra, presúva na
sobotu 9. apríla 2022!