Zmena vývozu komunálneho odpadu

Technické služby mesta Senica oznamujú, že vývoz komunálneho odpadu sa namiesto štvrtka 7.apríla 2022 uskutoční až v piatok 8. apríla 2022