Neprejazdná štrková komunikácia popri potoku smerom k miestnej časti Brehy

Spoločnosť PALKOVIČ – SK, s.r.o  oznamuje, že z dôvodu realizácie prác na ČOV pre centrum sociálnych služieb v Rohove, bude dňa 14.6.2022 v dôsledku pokládky nádrží ČOV neprejazdná štrková komunikácia popri potoku smerom k miestnej časti Brehy.