Polievanie líp

Žiadame občanov, ktorí si zakúpili a zasadili svoju rodiinú lipu na ceste ku kaplnke, aby ju nezabudli v letnom období pravidelne polievať.Obec nemá k dispozícii mechanizmus, aby to dokázala sama zabezpečiť.