Zvýšený pohyb stavebnej techniky

V dôsledku začiatku stavebných prác na čistiarni odpadových vôd v CSS v Rohove, bude v našej obci zvýšený pohyb nákladných áut na ceste III. triedy v obci aj na miestnej komunikácii smerom na Brehy.