Zmena vývozu komunálneho odpadu z 26.8. na 24.8.2022

TS mesta Senica oznamujú, že vývoz komunálneho odpadu sa presúva z piatka 26.8.2022 na stredu 24.8.2022