Zmena vývozu triedeného odpadu – spojenie kovového a plastového odpadu

TS mesta Senica oznamujú, že od augusta bude spojený vývoz plastového odpadu s kovovými obalmi. Už pri zbere 31.augusta 2022  je potrebné, aby občania do žltých vriec určených na plasty dávali aj kovové obaly. Kovové obaly je možné vyložiť aj v červených vreciach tak ako doteraz, ale tieto vrecia budú vyvezené a nebudú vrátené späť.
Dôvodom pre túto úpravu je zálohovanie plastových a kovových obalov, nárast ceny PHM s tým spojený nárast prevádzkových nákladov a nerentabilnosť zberu. Táto zmena bola prekonzultovaná,  odsúhlasená a odporučená OZV.