Schvalené VZN 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v ŠJ MŠ