fbpx

Zápis detí do MŠ

Organizačné pokyny pre rodičov k zápisu detí do MŠ Z dôvodu prerušenia prevádzky a prijatých opatrení k zamedzeniu šírenia sa respiračného ochorenia COVID...