Zasadnutie OZ

Dňa 8. apríla 2021 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom: Otvorenie Schválenie programu...

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ dňa 26.februára 2021 o 17:00 hod v kultúrnom dome Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Schválenie programu rokovania 3....