Pomoc pre Ukrajinu

Obce koordinujú poskytnutie pomoci pre Ukrajinu so ZMOSom a ďalšími inštitúciami. V súčasnosti sa neorganizujú žiadne materiálne zbierky. V prípade...

Pomoc Ukrajine

Pre Ukrajincov bol vytvorený oficiálny web s informáciami: ua.gov.sk Na tejto stránke je možné nahlásit individuálnu pomoc (ubytovanie, material, tlmočenie,...