Zasadnutie OZ

Dňa 29. júna 2021 o 19:30 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome zasadnutie OZ: Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Schválenie...

Zasadnutie OZ

Dňa 8. apríla 2021 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom: Otvorenie Schválenie programu...

Zasadnutie OZ

Dňa 5.9.2020 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Schválenie...