Zasadnutie OZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19.februára 2019 o 18:00 hod. v kultúrnom dome Program: 1. otvorenie zasadnutia 2. schválenie programu zasadnutia...

Zasadnutie OZ

Dňa 11.12.2018 sa o 18:00 hod. uskutoční v kaviarni Rohováčik zasadnutie OZ s nasledovným programom: Otvorenie zasadnutia Schválenie programu zasadnutia...

Zasadnutie OZ

Dňa 9. októbra 2018 (utorok) sa o 17:00 hod. v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom: Program Otvorenie...

Zasadnutie OZ 28. júna 2018

Dňa 28. júna 2018 o 19:00 hod. sa v kaviarni Rhováčik uskutoční zasadnutie OZ. Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Schválenie...

Zasadnutie OZ

V stredu 27. septembra 2017 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

sa uskutoční dňa 3.5.2017 v kultúrnom dome o 018:00 hod. Program Otvorenie Voľba komisií Kontrola uznesení Úprava rozpočtu obce Schvaľovanie...