Dokumenty obce

Schválený dokumentObsah vo formáte pdf
Organizačný poriadok obce Rohovznenie
Platový poriadok obce Rohovznenie
Rokovací poriadok OZ obce Rohovznenie
Zásady hospodárenia s majetkom obce Rohovznenie
Zásady odmeňovania poslancov obce Rohovznenie
Prevádzkový poriadok verejného športového areáluznenie
Komunitný plán sociálnych služiebznenie