Deň Zeme

Deň Zeme

Date:
Time: -

Pozývame všetkých v sobotu 14. apríla 2018 na spoločné jarné upratovanie. Stretneme sa o 8:00 hod. pred obecným úradom. Zabezpečené budú pracovné pomôcky (rukavice, vrecia, náradie) i malé občerstvenie.

Pokúste si nájsť chvíľu čas a venujte ho skrášleniu svojho okolia!