Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Date:
Time: -

Pre obecným úradom bude pristavený kontajner na nebezpečný odpad.