Prosba o ducha pokory, poslušnosti a pokánia

Prosba o ducha pokory, poslušnosti a pokánia

Date: 10. mája 2019
Time: 0:00 - 0:00
Úmysly omší