Za rodičov Sidónia a Jozef, starí rodičia, súrodencov a ostatnú rodinu

Za rodičov Sidónia a Jozef, starí rodičia, súrodencov a ostatnú rodinu

Date: 12. apríla 2019
Time: 0:00 - 0:00
Úmysly omší