fbpx

Event Categories: Ostatné

Separovaný zber

Date: 27. februára 2019

Time: 7:00 Rohov

Zasadnutie OZ

Date: 19. februára 2019

Time: 18:00 Rohov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19.februára 2019 o 18:00 hod. v kultúrnom dome Program: 1. otvorenie zasadnutia 2. schválenie programu zasadnutia 3. voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 4. schvaľovanie zmlúv o dotácii 5. schvaľovanie zmluvy o projektovej dokumentácii na miestne komunikácie 6. schvaľovanie zmluvy o získaní licencie na softvér k verejnému obstarávaniu 7. úprava rozpočtu 8. […]

Stolnotenisový turnaj

Date: 26. decembra 2018

Time: 13:30 Kultúrny dom

Zasadnutie OZ

Date: 9. decembra 2018

Time: 17:00 Rohováčik