Event categories: Zasadnutia OZ

Zasadnutie OZ

Date: 3. mája 2019
Time: 0:00 - 0:00

Zasadnutie OZ

Date: 19. februára 2019
Time: 0:00 - 0:00
Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19.februára 2019 o 18:00 hod. v kultúrnom dome Program: 1. otvorenie zasadnutia 2. schválenie programu zasadnutia 3. voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 4. schvaľovanie zmlúv o dotácii 5. schvaľovanie zmluvy o projektovej dokumentácii na miestne komunikácie 6. schvaľovanie zmluvy o získaní licencie na softvér k verejnému obstarávaniu 7. úprava rozpočtu 8. […]

Zasadnutie OZ

Date: 9. decembra 2018
Time: 0:00 - 0:00

Zasadnutie OZ

Date: 9. októbra 2018
Time: 0:00 - 0:00