História farnosti

V knihe SERIES PAROCHIARUM ET PAROCHORUM archi-dioecesis Strigoniensis z roku 1894 sa Farnosť Rohov nazýva ako starobylá. Matriky sú písané od roku 1684. Kostol je zasvätený sv. Kataríne. Jazyk slovenský.

 Farári pôsobiaci vo farnosti od r. 1630

Pôsobenie od:Pôsobenie do:Farár
1630 occFricius Daniel in Rovensko
1634 et1637 occ –Cherlay Joannes
1647 et1657 occ –Frenkovič vel (alebo) Flinkovicz Daniel
1667 Sept 121669 –Dojčáni Joannes
1669 Maji 101669 jul.Holovitius Paulus
1669 Jul.91671 Apr. 13Fugatius Georgius
1671 Oct. 61675Janovič Georgius
1675 Nov. 211684 Febr. 1Abertonides rectius (viac) Albertovič Paulus
1684 Febr. 11686Ugróczy vel Uzeróczy Matthaeus
1686 Apr. 231687Klunič Joannes
16871689Dubnický Joannes
1689 Jan.1692Ivanovič Joannes
1692 Apr.161693Vinkóczi Thomas
1693 Apr. 81702Mancmann Mathias
1702 Aug. 111702Fridrik Martinus
1702 Oct. 291703Banyak Antonius, Stephanus rehoľník
1703 Maji 31705Dugovič Paulus
1705 Oct. 29+ 1738 Nov. 20Kostra Joannes
1738 Dec. 5+ 1783 Sept. 30Krokovič Mathias, Paulus
17831790Ujásdovszky Georgius
17901796Drevenák Ladislaus Emericus
1796+ 1830 Apr. 4Ribecký Stephanus, pochovaný v Rohove
18301837Peller Joannes
18371842Čunderlík Martinus
18421848Vály Eduardus
18481859Sántha Stephanus
18591872 /Jedlicska Emericus, + 22. Nov. 1892, pochovaný v Rohove
18721910p. Ronchetti Antonius OFM
19101925Jan. Dr. Josephus Kostolanský, parochus
1925 febr.1926 Dec.Ernestus Ivičič, int. adm.
1926 Jan.1949 Joannes Greguš, dekan,  + 1.4.1949, pochovaný v Rohove
1949 okt.1952Ján Nemec + 3.12.1953 v Slovenskom Grobe
19521956 júnJulián Benedikovič + 3.1.1966 v Králová Senec
1956 júl1959 septemberCyril Tomašovič + 17.11.1970 Závada
1959 október1962 februárJozef Novák CssR + 22.3.1971 Slušovice
1962 apríl 101982František Bernadič + 12.7.1982 v Rohove
19821990 30.6.Anton Hrebík + 24.11.2017 Kľačany
1990 1.7.2003 14.7.Gabriel Tasáry
2003 15.7.2004 1.7.ThLic Roman Stachovič, far. adm
2004 15.7.2006 30.6.Peter Krajčík
2006 1.7.2016 30.6.Marián Horváth, far.adm
2016 1.7.doterazMgr. Rudolf Pavlík

Vypracoval: Mgr. Rudolf Pavlík