História obce

Prvá písomná zmienka o našej obci Rohov pochádza už zo 14 storočia, z roku 1392. Obec sa nazývala Ekfalwa a patrila hradu Holíč. Od roku 1471 sa jej vlastníkom stalo panstvo Branč. Od 16 storočia sa v nej vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých k najvýznamnejším patrili barón Ferdinand Horecký (do r. 1872), brnenský bankár Herbert Laurinc (asi do konca 19.storočia) a veľkostatkár Alfréd Murányi, ktorý ju po skončení 1. svetovej vojny predal viedenskému továrnikovi a bankárovi Dr. Otto Beckovi.?

Obyvatelia obce sa pôvodne zaoberali vinohradníctvom (to sa odrazilo aj v jej erbe) a poľnohospodárstvom, na “rohu” obce (od toho pochádza aj jej názov) sa nachádzal vodný mlyn. Vybudovaná bola tehelňa aj škola. Na pasienkoch okolo obce sa chovala lovná zver, na ktorú s obľubou priamo z koča poľovali páni.

Počas 1. svetovej vojny zažili obyvatelia obce hlad, rabovanie aj rekvirácie, mnoho mužov odišlo na front. Navyše v obci v r. 1924 vypukol obrovský požiar. Vtedajší majiteľ O. Beck však dal obec znovu vybudovať, obnovilo sa pálenie tehly, vybudovala sa mliekareň, maštale, skleníky, záhrady, sýpky aj byty pre ľudí. Pred nastupujúcim fašizmom musel však ujsť do Švajčiarska. Správu panstva zveril vtedajšiemu ošetrovateľovi kráv Reberovi, ktorý sa vyznačoval krutovládou a celé panstvo vyraboval.

V roku 1960 sa obec zlúčila s Rybkami do spoločnej obce Rohovské Rybky, aby sa po zmenách v r. 1989 na základe referenda znovu osamostatnila (v. r. 1990).