Kontakty

Adresa:
Obec Rohov, Rohov 75, 906 04 Rohov, IČO: 00611573, DIČ: 2021043882
Telefón:
obecný úrad: 034 6511 024

starosta: 0919 041 098
e-mail:
obecný úrad : rohov@rohov.sk

starosta: starosta@rohov.sk
účtovníčka: uctovnicka@rohov.sk