Liturgický kalendár

DátumDeň  
24.12.2018pondelokAdam a Eva – Štedrý deňslávnosť
25.12.2018utorokNARODENIE PÁNAslávnosť
26.12.2018streda
Sv. Štefan, diakon a prvý mučeník Cirkvislávnosť
27.12.2018štvrtokSv. Ján, apoštol a Evanjelistaslávnosť
28.12.2018piatokSväté Neviniatka, mučeníci
slávnosť
29.12.2018sobotaSv. Tomáš Becket, biskup a mučeník

oktáva
30.12.2018nedeľa1. ned. po Nar. Pána – Svätej Rodiny Ježiša,Márie a Jozefaslávnosť