Zber komunálneho odpadu

Na tejto stránke budú zverejnené informácie o prechode obce na váženie zberu komunálneho odpadu