Pamiatky

Kaštieľ

Prvý objekt na mieste dnešného kaštieľa pochádzal z roku 1650. Dnešná klasicistická budova bola postavená začiatkom 19. storočia za baróna Ferdinanda Horeckého z Moravy na starších základoch. Vystriedala viacero majiteľov, až ju v roku 1919 odkúpil barón Dr. Otto Beck s manželkou Margaretou Schwitzerovou. Mali dvoch synov a rohovské panstvo im slúžilo ako letné sídlo. Traduje sa, že veľký požiar kaštieľa v roku 1924 zapríčinil sám barón Beck ako pomstu svojej manželke, ktorá ubodala na smrť svoje dieťa. Z kaštieľa ostali len ruiny, začala sa výstavba nanovo. Nová budova bola zvýšená o jedno poschodie, v interiéri sa vybudovali veľké salóny, zaviedla sa elektrina a ústredné kúrenie. Kaštieľ je príkladom vidieckeho sídla, ktorého architektúra reprezentuje slohovo čistý, v proporciách vyvážený klasicizmus.

Počas 2. svetovej vojny v ňom bola nemocnica (striedavo pre obe bojujúce strany) a boli tu ubytované aj dievčatá z Hitlerjugend. Po vojne bol skonfiškovaný štátom a ostal dlhšiu dobu bez majiteľa. Až v roku 1954 štátna správa nariadila vykonať úpravy a následne sa zriadil v budove kaštieľa Domov dôchodcov. V roku 1961 tu bol zriadený koedukovaný ústav pre postihnuté deti. Následne 13. apríla 1961 boli do Rohova presunuté rehoľné sestry z Kongregácie sestier Božského vykupiteľa, ktoré predtým pôsobili v sústreďovacom kláštore, v Kláštore pod Znievom. V tom čase bolo v zariadení 50 detí, postupne boli prijímané ďalšie a kapacita sa zvýšila na 105 chlapcov a dievčat vo veku od 3 do 36 rokov. V roku 1971 sa domov zmenil na zariadenie len pre telesne a mentálne postihnuté dievčatá s kapacitou 120 dievčat. Tento charakter zariadenia je s menšími odchýlkami zachovaný doteraz.

Kostol

Rímskokatolícky renesančný kostol bol postavený v rokoch 1628 – 1636, v polovici 18. storočia bol barokovo upravený. Okolo kostola je vysoká ohrada a pred kostolom je umiestnený barokový Stĺp Panny Márie a Najsvätejšej Trojice, označovaný aj ako trojičný, mariánsky resp. morový stĺp. Vybudovaný bol v roku 1910 a podobne ako iné podobné stavby vznikol ako spôsob manifestácie viery miestnych veriacich. V kostole je pôvodný a veľmi vzácny organ, ktorý by však potreboval rekonštrukciu.

Kaplnka