Triedenie odpadu

Vytriedený odpad šetrí životné prostredie a tiež Vašu peňaženku. Čím viac odpadu dokážete vytriediť, tým menšiu zbernú nádobu a menšiu frekvenciu vývozov budete potrebovať a menej zaplatíte. Zároveň tým pomáhate i znížiť cenu za skládkovanie odpadu pre celú obec – tá sa totiž odvíja od percenta vytriedenosti odpadu vyprodukovaného všetkými občanmi obce.

 PAPIER

 • Do vriec alebo kontajnerov na papier patria noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny a pod.
 • Nepatria tam: mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby, prázdne rolky toaletného papiera, obaly na vajíčka. Znečistený papier by znehodnotil celý obsah, ktorý by už nebolo možné ďalej recyklovať.
 • Z recyklovaného papiera sa vyrábajú: noviny, zošity, krabice, obaly na vajcia, toaletný papier. Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát.

Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.


SKLO

 • Do vriec alebo kontajnerov na sklo patria: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, sklenené črepy, tabuľové sklo.
 • Nepatria tam: keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.
 • Z recyklovaného skla sa vyrábajú: fľaše, poháre a iné sklenené výrobky. Sklo sa môže recyklovať donekonečna.

Sklo je jediný materiál, ktorý je možné recyklovať neobmedzený počet krát. POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich nazad do predajne.


PLASTY, NÁPOJOVÉ KARTÓNY

 • Do vriec alebo kontajnerov na plasty patria: neznečistené PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov, saponátov, aviváže), kelímky od jogurtov, obaly z porciovaných potravín (salámov, syrov), mikroténové vrecúška, nápojové kartóny z mliečnych výrobkov, džúsov a iných nápojov
 • Nepatria tam:  umelé kvety, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.
 • Z recyklovaných plastov sa vyrábajú: nové PET fľaše, tepelné izolácie, kompostéry, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce, odevy, výplne do zimných búnd, fólie, vrecia na odpad a pod.

Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačených PET fliaš sa zmestí do vreca len štvrtina oproti tomu, ak by boli stlačené! Veľmi problematické sú umelé kvety, ktoré nie je možné recyklovať a zostávajú na skládkach stovky rokov. Zvážte preto radšej použitie črepníkov so živými kvetmi.


KOVY

 • Do vriec alebo kontajnerov na kovy patria: kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, kovové výrobky a súčiastky.
 • Nepatria tam: Kovové obaly kombinované s iným obalom, kovové obaly od farieb a riedidiel.
 • Z recyklovaných kovov sa vyrábajú: nové kovové výrobky, napríklad aj kľúče. Kovy sa dajú recyklovať donekonečna.

Ak je to možné i kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo kontajnerov viac. Väčšie množstvo kovového odpadu môžete bezplatne priviezť do veľkoobjemového kontajnera v obci.