Územný plán obce

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Majetkové priznania

Územný plán obce

Územný plán obce

7

november

2017

UPN Rohov-n-03-komplex

7

november

2017

UPN Rohov-n-04-eko

7

november

2017

UPN Rohov-n-05-doprava

7

november

2017

UPN Rohov-n-06-infra

7

november

2017

UPN Rohov-n-07-ppf

1 2 3 4