Verejné vyhlášky

p.č.Verejná vyhláškaVyvesená (RRRR.MM.DD)ZvesenáZnenie
1.Oznámenie o začatí stavebného konania2017.02.202017.03.10znenie
2Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.u. Rybky2017.08.102017.08.25znenie
3Protokol o výsledkoch prerokovania správ starostlivosti o lesy Lesný celok Šaštín, Gbely, Holíč2017.08.102017.08.25znenie
4Oznámenie o ukončení platnosti užívania pozemkov2017.08.112017.08.28znenie
5Zmeny a doplnky územného plánu obce2017.11.082017.12.25znenie
6Výzva/oznámenie o výrube drevín2018.02.14znenie
7Pozvánka - pozemkové úpravy Rybky2018.02.142018.03.02znenie
8Rozhodnutioe - pozemkové úpravy Rybky2018.02.142018.03.02znenie
9Zásady umiestnenia nových pozemkov v k.u. Rybky2018.03.13znenie
10Oprava a údržba na trase produktovodu Slovnaft2018.04.04znenie
11Pozemkové úpravy Rybky2018.04.26znenie
12Schválenie programu starostlivosti o lesy2018.09.10znenie
13Jednoduché pozemkové úpravy Rybky2018.09.14znenie
14Rozhodnutie lesný celok Holíč2018.10.042018.10.20znenie
15Projekt pozemkových úprav Rybky2019.01.24znenie
16Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rybky2019.03.18znenie