Zmena vývozu odpadu

Obec Rohov podľa platného VZN využíva množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. Každý občan si môže vybrať objem (80,140,210) zbernej nádoby aj frekvenciu (1 x mesiac, 2 x mesiac) jej vývozu.  Po dohode s TS Senica, ktoré vývoz zabezpečujú, je zmena možná každý štvrťrok, vždy k:

  • 1. januáru
  • 1. aprílu
  • 1. júlu
  • 1. októbru

Znamená to, ak ak si zmenu nahlásite napr. počas januára, februára a marca, uskutoční sa od 1. apríla a pod. Vyplňte formulár a my Vám potvrdíme, že sme žiadosť zaregistrovali.

Zadajte Vaše meno
Zadajte Vaše priezvisko
Zadajte Vašu emailovú adresu, na ktorú Vám príde informácia o doručení žiadosti
Zadajte Váš jedinečný identifikačný kód, pridelený obcou
Kliknite a vyberte terajší objem zbernej nádoby
Kliknite a vyberte terajšiu frekvenciu vývozu
Kliknite a vyberte nový objem zbernej nádoby
Kliknite a vyberte novú frekvenciu vývozu