Najnovšie informácie

Ošetrenie hlavových vŕb

Hlavové vŕby predstavujú významný krajinný prvok z pohľadu kultúrneho i biologického. V minulosti boli hlavové vŕby zastúpené oveľa početnejšie ako je tomu v súčasnosti....

Zasadnutie OZ

Dňa 11.12.2018 sa o 18:00 hod. uskutoční v kaviarni Rohováčik zasadnutie OZ s nasledovným programom: Otvorenie zasadnutia Schválenie programu zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov...

Ustanovujúce zasadnutie OZ

V nedeľu 9. decembra 2018 o 17:00 hod. sa v kaviarni Rohováčik uskutoční ustanovujúce zasadnutie OZ obce Rohov s nasledovným programom: Otvorenie zasadnutia Určenie...

Mikuláš v Rohove!

Na Obecný úrad v Rohove bola doručená úžasná správa: V stredu podvečer 5. decembra do našej obce zavíta MIKULÁŠ ! Najskôr o 17:30 hod. rozsvieti stromček pred...

Odstávka elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude dňa 27.11.2018 obec Rohov v čase od 07:30...

Výsledky komunálnych volieb v obci

Štatistika účasti vo voľbách Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 181 Počet platných hlasovacích lístkov 181/180 (starosta/poslanci) Počet neplatných hlasovacích lístkov 0/1 (starosta/poslanci) Výsledné poradie vo...

Volebná miestnosť – okrsok č.1

Volebná miestnosť  pre komunálne voľby dňa 10. novembra 2018  je v kaviarni Rohováčik za kultúrnym domom, otvorená od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Kaviareň Rohováčik otvorená!

Kaviareň Rohováčik bude otvorená od utorka 30. októbra 2018 až do piatku 9. novembra 2018 vždy od 17:00 hod. do 20:00 hod.