Najnovšie informácie

Zasadnutie OZ

Dňa 14. novembra 2019 o 18:00 hod. sa v kaviarni Rohováčik uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom Otvorenie Schválenie programu...

Sadenie stromčekov

Naša obec  získala  z Programu obnovy dediny dotáciu vo výške 5000€, určenú na vybudovanie remízky a aleje na časti biokoridorov v...