Najnovšie informácie

Ochrana pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane...

Deň detí v Rohove

Pozývame všetky deti  pri príležitosti ich sviatku na športovo – súťažné podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 9. júna 2017 od 17:00 hod. na ihrisku za kultúrnym domom. Na všetkých súťažiacich čaká za ich výkon...

Slávnosť Božieho tela

Veriaci Katolíckej cirkvi v našej obci v nedeľu 3. júna slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známy aj pod názvom Božie telo (latinsky Corpus Christi). Je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi...

Prvé sväté prijímanie

Vo Farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v našej obci sa v nedeľu 27. mája uskutočnilo prvé sväté prijímanie. Pri prvom svätom prijímaní sa dieťa slobodne a vedome rozhodne, že chce byť kresťanom katolíkom, chce sa...

Vyskúšajte Jumping v Rohove!

Počas letných prázdnin budete mať jedinečnú príležitosť vyskúšať si  v našej obci JUMPING. Cvičenie pod vedením certifikovanej lektorky sa bude konať dvakrát týždenne – utorok, piatok o 18:00 – termíny a čas cvičenia je možné prispôsobiť...

Oslava Dňa matiek

V piatok 18. mája 2018 si deti z materskej školy pod vedením svojich učiteliek pripravili pre mamy a staré mamy pekné predstavenie plné scénok, básničiek a pesničiek.

Nové informácie na úradnej tabuli!

Na úradnej tabuli boli zverejnené nové informácie o zámere obce prenajať a odpredať obecný majetok a Návrh VZN o Určení príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.