Zmluvy staršie

predmet zmluvyzverejnená dňa (RRRR.MM.DD)pdf
Zmluva o spolupráci2016.07.20znenie
Kúpna zmluva syráreň2016.09.10znenie
Nájomná zmluva PZ Senica -Poleznenie
Nájomná zmluva Delfinreal2016.02.12znenie
Zmluva separovaný zber Envipack2016.10.06znenie
Zmluva o dodávkach elektriny2016.05.05znenie
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu "Rekonštrukcia KD"2016.02.10znenie
Zmluva Slovak Telekom2016.03.25znenie
Zmluva o auditorských službách2016.06.10znenie
Zmluva o nájme - OŠK2017.02.11zneniei
Zmluva o dotácii OŠK na rok 20172017.02.11znenie
Zmluva o poistení majetku obce2017.03.01znenie
Zmluva o systémovej podpore Topset2017.03.01znenie
Kúpna zmluva Ján Rybnikár2017.03.08znenie
Zmluva 3.pilier2017,03,26znenie
Kúpna zmluva Rybnikár dodatok2017.04.19znenie
Zmluva o dielo2017.07.14znenie
Zmluva o poskytnutí dotácie2017.07.21znenie
Zmluva o dodávke plynu2017.07.21znenie
Zmluva o odbere použitého jedlého oleja2017.10.12znenie
Mandátna zmluva stavebný dozor - rekonštrukcia KD2017.11.03znenie
Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu2017.12.04znenie
Zmluva o dotácii OŠK 20182018.04.19znenie
Zmluva o dotácii JD 20182018.04.19znenie
Zmluva o poskytovaní služieb2018.04.236znenie
Zmluva o povereníé spracúvaním osobných údajov2018.06.06znenie
Rámcová kúpna zmluva Bernard2018.06.18znenie
Zmluva Topset2018.10.08znenie
Zmluva Topset - dodatok ku zmluve2018.10.08znenie
Zmluva technické služby - dodatok2018.10.08znenie
Nájomná zmluva s PZ Senica - Pole2018.10.16znenie
Zmluva o kontrolnej činnosti2018.10.16znenie
Zmluva o nájme - T. Lipár2018.11.13znenie
Zmluva o nájme - A. Job2018.11.13znenie
Zmluva o nájme - A. Kotvan2018.11.13znenie
Kúpna zmluva - A. Kotvan2018.11.13znenie
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka2018.11.28znenie
Zmluva Slovak Telekom2018.12.29znenie
Dodatok zmluvy o poskytovaní auditorských služieb2019.01.09znenie
Zmluva o prenájme MŠ2020.06.26znenie

Zmluvy za obdobie roku 2016 získate kliknutím na nasledujúci odkaz – zmluvy za rok 2016 vo formáte zip